Gebruik en onderhoud van herbruikbare electrodes.

De juiste voorbereiding van de huid en de elektrode:

  • Verbetert de kleefkracht
  • Verhoogt de levensduur van de elektrode
  • Biedt een betere stimulatie

Voorbereiding van de huid

Vermijd huidirritatie tijdens stimulatie.

Elektrotherapie wordt bereikt wanneer de elektrisch impulsen doorheen de huid de zenuwbanen prikkelen. Dankzij huidvriendelijke elektrodes, de juiste huidvoorbereiding en geleidende gels, is huidirritatie meestal uit den boze.

Een zuivere huid biedt het meeste weerstand tegen irritatie en beschadiging. Reinig steeds de huid met zachte zeep en water. Droog de huid met een handdoek en kleef vervolgens de elektrodes. Gebruik nooit alcohol, lotions of crèmes op de huid alvorens de elektrodes aan te brengen. Trim (niet scheren) de haren helpt meestal. Wanneer er toch huidirritatie optreedt, stop dan met de behandeling tot de huid volledig hersteld is.

 

Het verwijderen van de elektrodes

Verwijder de elektrodes in alle voorzichtigheid van de huid, til de elektrode voorzichtig aan een uiteinde op. Trek niet aan de kabeltjes, dit kan de elektrodes onherstelbaar beschadigen.

Om de elektrode van de beschermfolie te verwijderen, til de elektrode voorzichtig aan een uiteinde op.

 

Het reinigen van de elektrodes

Het oppervlakte van de kleefelektrodes dient vrij te blijven van lotions en andere olieachtige bestanddelen om een maximale levensduur te garanderen. Om de elektrode te reinigen, gebruik je een zachte vochtige doek

 

Bewaren van de elektrodes

Na gebruik, bewaar je de elektrodes in hun originele verpakking. Vooral tijdens de zomermaanden bewaar je ze best in de koelkast

 

Draaien van de elektrodes
Om de levenscyclus van de elektrode te verlengen wanneer het vochtig is, draai je ze elke 4 tot 6 uur een halve positie. In een normale omgeving voer je dit eens per 24 uur uit

 

Verzadiging van de elektrodes

Wanneer de elektrodes verzadigd zijn met vocht , bewaar de elektrodes dan gedurende 24 uur in de koelkast, met de geloppervlakte naar boven, vrij aan de lucht. De verzadiging kan optreden wanneer er veel transpiratie tijdens de stimulatie is, of wanneer ze in een vochtige omgeving opgeslagen zijn

 

Bevochtigen van het geloppervlak

Controleel steeds, met een vingertip, de gel alvorens de elektrode op de huid te kleven. Wanneer de gel droog blijkt te zijn, bevochtig je ze met een natte vingertip. Herhaal dit tot de elektrode vochtig genoeg is om te gebruiken. In geen geval breng je de elektrode rechtstreeks onder de waterkraan om te bevochtigen, dit kan tot oververzadiging aan vocht leiden alsook is er gevaar voor schimmelvorming tussen gel en elektrode

Hoe huidirritatie voorkomen?

  • Gebruik de elektrodes steeds op een droge, zuivere huid, vrij van alle zalf, lotion, cosmetica en oliën
  • Trim de haar, gebruik geen klassiek scheerapparaat
  • Kleef nooit elektrodes op beschadigde of geïrriteerde huid
  • Kleinere en huidvriendelijke elektrodes zijn aangeraden bij gevoelige huid
  • Verplaats de elektrodes regelmatig bij gevoelige huid

Wanneer er huidirritatie optreed, stop de behandeling tot de huid volledig hersteld is

!