Wanneer garantie

Wanneer garantie
U heeft recht op garantie op materiaal- en constructiefouten indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Als de hartslagmeter bij ons is aangeschaft.
 • Garantietermijn nog niet verstreken is.
 • Het product in redelijke staat is en geen sporen vertoont van onzorgvuldig gebruik of
 • In het bezit bent van een aankoopfactuur.

Wanneer is er geen sprake van garantie, of vervalt de garantie:

 • Batterijen vallen nooit binnen de garantie.
 • Beschadiging van polsband en glas en slijtage in het algemeen.
 • Schade door onzorgvuldig onderhoud of gebruik.
 • Schade door vallen, stoten, e.d.
 • Aanpassingen en niet geautoriseerde reparatie of batterijvervanging.
 • Indien de garantietermijn verstreken is.
 • Indien u heeft gezwommen met de hartslagmeter en er lekkage is ontstaan door bijvoorbeeld het indrukken van knoppen. Zie ook de rubriek waterdicht.
 • Indien u zelf het horloge heeft opengemaakt, of door derden (anders dan een horlogemaker) heeft laten openmaken.
!