Lactaat Testen - Medische Applicaties

  • Obstetrics
  • Emergency & Critical Care

Het is duidelijk dat lactaat een gevarieerde en belangrijke rol speelt in verschillende toepassingen binnen de gezondheidszorg. Sommige van deze toepassingen hebben goed vastgestelde fundamenten, zoals het meten van lactaat bij fitness- en cardiotraining.  De volgende alinea's geven inzicht in de groeiende rollen van lactaat in de gezondheidszorg.

Lactaat en Cardio-training, Gewichtsreductie en Fitness:

Regelmatige duurtraining heeft talrijke gezondheidsvoordelen, zoals het verlagen van de bloeddruk, het verbeteren van de insulinegevoeligheid, het verlagen van HbA1c-niveaus en het positief beïnvloeden van lipidenspiegels. Verschillende soorten oefeningen hebben ook invloed op metabolische processen. Bijvoorbeeld, aërobe training bevordert de maximale vetoxidatie en vertrouwt op vrije vetzuren als energiebron, terwijl anaërobe training voornamelijk koolhydraten gebruikt voor energieopwekking.

De meting van lactaat tijdens staptests helpt de overgang van aërobe naar anaërobe stofwisseling te identificeren, bekend als de 'anaërobe drempel'. Deze informatie helpt bij het bepalen van trainingsintensiteiten en -omstandigheden om optimale fitheid en gewichtsvermindering te bereiken. Bovendien zorgt lactaatmeting voor veilige en effectieve training, om overmatige uitputting te voorkomen.

Lactaat en Verloskunde:

Bij de bevalling kunnen potentiële complicaties voor zowel moeder als kind optreden, wat leidt tot uitdagingen zoals verminderde zuurstofvoorziening van de foetus en pijn bij de moeder. Nauwgezette monitoring van moeder en foetus is cruciaal voor geïnformeerde besluitvorming en veilige bevallingsprocessen.

De analyse van navelstrengbloedlactaat (CBL), inclusief lactaatmeting, biedt inzicht in het zuur-base-evenwicht van de pasgeborene bij de geboorte. Dit is met name waardevol bij risicovolle bevallingen en helpt bij het voorspellen van perinatale uitkomsten. Verhoogde lactaatniveaus signaleren de noodzaak van onmiddellijke interventie.

De analyse van lactaat in de hoofdhuid van de foetus (FSL) biedt een eenvoudiger alternatief voor pH-meting tijdens de bevalling. Deze test vereist minimaal bloedvolume en heeft minder uitval bij het nemen van monsters in vergelijking met pH-meting, zonder verschillen in korte-termijn neonatale uitkomsten.

Spoedeisende Geneeskunde en Intensieve Zorg:

Hyperlactatemie wordt vaak waargenomen bij ernstig zieke patiënten als gevolg van aandoeningen zoals sepsis, shock en trauma. Voor-hospitaalmetingen van lactaat hebben aangetoond dat ze de voorspelling van mortaliteit, chirurgie en multi-orgaanfalen verbeteren bij dergelijke patiënten.

Samengevat strekt de rol van lactaat zich uit over verschillende gebieden in de gezondheidszorg, van het verbeteren van fitheid en oefenregimes tot het ondersteunen van besluitvorming in de verloskunde en het beheren van kritieke zorg. De meting en analyse ervan bieden waardevolle inzichten ter bevordering van welzijn, geïnformeerde medische keuzes en patiëntresultaten.

 

There are many uses of lactate in healthcare. Some of these are well established, for example lactate measurement in fitness and cardio training. As a world-leader in lactate, EKF has been closely involved in recently developed applications of lactate in obstetric medicine. On this page you can find out more about the increasingly important role of lactate in healthcare.


Lactate and Cardio-training, Weight-reduction and Fitness


Regular endurance exercise has many benefits for health and well-being. It has been proven to lower systolic and diastolic blood pressure, improve insulin sensitivity and lower HbA1c levels, lower triglycerides and increase HDL-cholesterol. Regular power exercise, meanwhile, can increase insulin sensitivity.

The maximal fat oxidation rate is reached under long term aerobic conditions because this is when predominantly free fatty acids are used as the energy source. In contrast, under anaerobic conditions mainly carbohydrates are used for generating energy.

The measurement of lactate during step tests reveals the shift from aerobic (oxygen dependent) to complementary anaerobic (non-oxygen dependent) metabolism. The knowledge of this ‘anaerobic threshold’ can be used for the definition of training intensities and conditions to achieve optimal fitness and weight reduction.

Furthermore, lactate testing can support a secure and efficient training avoiding critical over-exhaustion.


Lactate and Obstetrics

During birth a number of potential complications for mother and child may occur. These complications can lead to decreased oxygenation of the fetus and/or prolonged pain and injury of the mother. Monitoring mother and fetus closely provides decisions tools for an efficient and safe process of birth.

Cord blood lactate (CBL) Umbilical cord blood analysis, including lactate measurement, provides an indication of the acid–base balance of the infant at birth. It is recommended in all high‐risk deliveries and, in some countries, is performed routinely after all deliveries. Cord blood lactate (CBL) has a predictive value for perinatal outcome and elevated lactate levels alert clinicians to undertake immediate intervention.

Fetal scalp lactate (FSL) Monitoring fetal heart rate with a cardiotocograph (CTG) often indicates fetal distress but most of those neonates are not hypoxic at birth. A diagnostic test is required to confirm abnormal CTG values. In 1962 Saling et al / first described the use of pH measurement from fetal scalp during delivery as an indicator of hypoxia.

Measuring pH became a widely used clinical practice based on their findings. This approach is complicated by the need to collect a significant amount of blood (30-50 μl). This has led to reported sampling failure rates of 11-20%.

The alternative to this approach, fetal scalp lactate (FSL), is a simpler test which requires only a low volume of blood. Studies report significantly fewer failures in sampling with lactate analysis and no differences in short term neonatal outcome.Emergency Medicine and Critical Care

There are a number of causes for hyperlactatemia in critical ill patients. Sepsis, shock and trauma are the most common and serious ones. Pre-hospital measurements of lactate have been shown to improve the prediction of mortality, surgery and multi-organ failure.


Please Note: Lactate Scout+ can be used as a monitoring or screening tool by qualified staff in various medical settings. The test results should only be used as a support for clinical decision making. As with any chemical reaction, the user must be aware of the potential effect on the result due to unknown interference from medication or endogenous substances. All patient results must be evaluated considering the total clinical status of the patient. Any decision for medical use of the device must be taken by the responsible clinician based on the specification of the device and local regulatory guidelines.

!