FAQ - Veel gestelde vragen !

Vraag : Hoe hoog moet de stroom-intensiteit ingesteld worden bij de trainingsprogramma's?
Antwoord: "Zo hoog mogelijk", zodat er zo veel mogelijk spiervezels bereikt worden. Het subjectieve gevoel is hierbij een goede controle. De spiercontractie mag best krachtig maar niet onaangenaam aanvoelen.


Vraag : Heeft iedereen een andere tolerantie ten aanzien van de stroomsterkte?
Antwoord: Ja, er zijn individuele afwijkingen. Reden hiervoor zijn overwegend verschil in samenstelling (vetgehalte, bindweefsel, huidweerstand,. etc)


Vraag : Hoe hoog moet de stroomimpuls bij de programma's recuperatie en capillarisatie opgevoerd worden?
Antwoord: De stroomsterkte speelt bij deze programma's een ondergeschikte rol. Het is echter noodzakelijk de intensiteit op te voeren tot duidelijke spierschokken te zien zijn.


Vraag : Kan ik met de spierstimulatie vet verbranden?
Antwoord: Nee, al hoewel de gestimuleerde spiervezels energie verbruiken tijdens een stimulatiesessie is dit energieverbruik niet te vergelijken met het energieverbruik van het gehele lichaam gedurende een vrijwillige training. Een training met spierstimulatie maakt het dus niet mogelijk voldoende vet te verbranden om gewicht te verliezen. Wanneer je de spierstimulatie combineert met actieve oefentherapie kan je dit wel bereiken.


Vraag : Kan ik met de spierstimulatie weefsels of spieren verstevigen?
Antwoord: Ja, met enkele programma's (o.a. het programma 'Versteviging' maken het mogelijk de spiertonus te verhogen en de spieren steviger te maken. Bovendien verbetert het programma 'Capillarisatie' de uitwisselingen onder de huid, hetgeen de kwaliteit verbetert en het verstevingseffect nog versterkt.


Vraag : Bereikt men met spierstimulatie meetbare krachttoename?
Antwoord
: Ja onderzoek heeft aangetoond dat de sprongkracht bij een groep die als aanvulling op de normale training hun spieren stimuleren tov een groep die uitsluitend op de traditionele wijze trainde er een duidelijk verbetering van de sprongkracht waarneembaar is.


Vraag : Kan ik met spierstimulatie een vergroting van de spiervezels bereiken (volume toename).
Antwoord
: Ja, de contracties van de spieren gedurende de training veroorzaken veranderingen in de spiervezels, o.a. volume toename.


Vraag : Wat zijn de effecten van het programma 'Actieve Recuperatie?
Antwoord
: Dit programma veroorzaakt geen spiercontracties maar spierschokken. De impulsfrequentie neemt langzaam af gedurende de sessie en heeft de volgende drie fysiologische effecten in de spieren: Allereerst wordt de spierdoorbloeding verhoogd (versnelling van het afvoeren van lactaat), vervolgens een pijnstillend endorphine effect en tot slot een relaxerend en ontspannend effect. Het resultaat is een sneller herstel van de spier


Vraag : Bestaat door het geisoleerd trainen van bepaalde spieren niet het gevaar van onevenwichtigheid tussen de spieren?
Antwoord
: Ja daarom raden we aan spierstimulatie steeds te combineren met actieve oefentherapie, zo voorkomt men een disbalans in de spieren. Anderzijds is het juist mogelijk om dankzij spierstimulatie onevenwichtigheden tussen spieren op te heffen, door juist de zwakke groepen te trainen. Op deze wijze is het mogelijk de hele spierketting te verbeteren door zwakke schakel te versterken.


Vraag : Kan ik met spierstimulatie de spieren meer trainen als met vrijwillige training?
Antwoord
: Ja, aangezien tijdens stimulatie er geen limiet is door cardiovasculaire of psychische vermoeidheid. Het is dus mogelijk een gespecialiseerde arbeid aan de spieren op te leggen die groter en efficiënter is dan bij plaatselijke vrijwillige training.


Vraag : Is trainen met spierstimulatie veilig?
Antwoord
: Met spierstimulatie ontwikkelen de spiercontracties zich geleidelijk, zonder belasting of stress voor de pezen en gewrichten. Hierdoor wordt geen pees of spier blessure veroorzaakt. Het is echter wel mogelijk om spierpijn te krijgen na een sessie, hetzelfde als men begint met spiertraining. Gebruik in dit geval het programma recuperatie.


Vraag : Kan door het gebruik spierstimulatie de gewone training achterwege gelaten worden?
Antwoord
: Nee, men moet gewoon blijven trainen. Spierstimulatie is ideaal als aanvulling hierop. Men zal moeten doorgaan met het trainen van de techniek, sport- specifieke bewegingen en cardiovasculaire trainingen.


Vraag : Wat is de meerwaarde van spierstimulatie?
Antwoord
: Met spierstimulatie kan men de trainings-kwantiteit vergroten, de kwaliteit verbeteren en beter herstellen. Wat de beoefende sport ook is, elke sporter verkrijgt betere prestaties na toepassing van de spierstimulatieprogramma's. U kunt meer, beter en met minder tijd trainen: tijdwinst, efficiënter en betere prestaties.


Vraag : Is electro-stimulatie gevaarlijk?
Antwoord
:  De techniek wordt in de medische wereld al 30 jaar gebruikt. Het heeft geen schadelijk effect op korte- dan wel lange termijn, ervan uitgaande dat aan de veiligheidsvoorschriften (niet zwanger, geen pacemaker en geen recente spierblessures) voldaan is. Het gebruik van hoogstaande technologie verzekert de gebruiker van comfort en veiligheid.


Vraag : Wat zijn de contra-indicaties?
Antwoord
: Epilepsie, pacemaker, buikstreek bij zwangere vrouwen , hernia eventratie.


Vraag : Is er iets bekend over de gevolgen op lange termijn van elektrostimulatie?
Antwoord
: Ja, in de medische wetenschap (TENS en EMS) wordt deze methode al sinds jaren gebruikt. Dus er zijn geen risico's op de lange termijn.


Vraag : Hoe lang gaan de elektroden mee?
Antwoord
: Afhankelijk van het huidtype 30 behandelingen. Bij vetvrije en onthaarde huid meer dan 30 behandelingen.


Vraag : Kan men de elektroden met banden/riemen bevestigen als ze niet meer goed plakken?
Antwoord
: Nee de overdracht van de elektrische impuls is alleen optimaal als de elektroden goed plakken, indien ze niet meer goed kleven is er ook geen optimaal contact meer.


Vraag : Hoe belangrijk is het dat de elektroden goed geplaatst zijn?
Antwoord
: Bij de programma's (Actieve recuperatie en capillarisatie, doorbloeding) speelt de exacte plaatsing van de elektroden niet zo'n grote rol. Bij stimulatie volg je best de aanwijzingen, indien een andere plaatsing met dezelfde parameters een beter resultaat levert betekent dit dat je efficiënter werkt. Individuele verschillen of afwijkingen van de ideale plaats van de elektroden kan je best niet verhelpen door aanpassing van de stroomintensiteit.


Vraag : Wat kan de oorzaak van eventuele pijn onder de elektroden zijn?
Antwoord
: Sommige delen van de huid bezitten meer uiteinden van sensibele zenuwen. Slecht contact tussen de huid en de elektroden maakt het comfort ook minder omdat dezelfde hoeveelheid stroom dan op een kleiner oppervlak de huid moet doordringen. Men moet dus goede elektroden gebruiken en eventueel verplaatsen naar een minder gevoelig deel van de huid.


Vraag : Mogen kinderen en jongeren de spiertimulatie gebruiken?
Antwoord
: spiertimulatie is geen spelletje! Steeds onder toezicht van een volwassene en op advies van een deskundig therapeut

!