Research

de Body Coach® wordt onderworpen aan tests en empirisch onderzoek door verschillende wetenschappelijke teams

  •  Dr. Renaat Philippaerts, vakgroep bewegings- en sportwetenschappen UGent
  •  Dr. Werner Faché, Voorzitter Belgische Orthomoleculaire vereniging.
  •  Dr. Frank Pauwels, sportarts bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen
  •  Koen Scheerlinck, sportkinesist verbonden aan het USZ Aalst &ondervoorzitter Vlaamse vereniging van sportgeneeskunde

Op 15 mei 2004 vond te Lier een eerste symposium plaats georganiseerd door Body Coach. Hieraan werd ondermeer meegewerkt door Prof. Dr. Erik Witvrouw van de vakgroep revalidatiewetenschappen & kinesitherapie UZGent.

De invloed van additionele vibratietraining binnen een rehabilitatieprogramma op de kracht van de knie na een arthroscopische ingreep

In het Topsportcentrum Gent wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht of binnen een rehabilitatieprogramma additionele vibratietraining een positief effect heeft op de spierkracht van de kniebuigers en ­strekkers na een arthroscopie (kijkoperatie).
Tot op heden zijn er nog geen studies gepubliceerd omtrent vibratietraining tijdens een rehabilitatie, dus omtrent de koppeling van vibratietraining met een welbepaalde pathologie.
Het onderzoek, onder leiding van Dr. Frank Pauwels, volgt patiënten, ingedeeld in verschillende groepen, van voor hun operatie tot 6 weken post-operatief. De meetresultaten worden via genormeerde standaarden verwerkt en vergeleken. Een aantal subjectieve metingen (bv. tevredenheid van de patiënten, functionaliteit van de knie) zullen de resultaten vervolledigen.

Koen Scheerlinck (sportkinesist & ondervoorzitter vlaamse vereniging van sportgeneeskunde), gaf een uiteenzetting over het pratkisch inzetten van Whole Body Vibration voor revalidatie en preventie.

Bij de behandeling van lage rugpijn bv., biedt vibratietherapie ontegensprekelijk een meerwaare in combinatie met klassieke methodes (in casu verhoogde lumbale extensietorsie en lumbale spierkracht). De hormonale effecten van Whole Body Vibration kunnen dan weer de bestrijding van ontstekingen en osteoporose gunstig beïnvloeden. Betere doorbloeding, verhoogde spierpompwerking en snellere afvoer van afvalstoffen, dragen bij tot bv. valpreventie bij senioren en afname van pijnsensatie.
Er blijven nog veel vragen over de juiste/goede dosering bij het inzetten van vibratietherapie in de praktijk.
Kant-en-klare programma’s die de gebruiksinstellingen voor duur, frequentie en amplitude van Whole Body Vibration-oefeningen vastleggen, kunnen immers niet uit de wetenschappelijke literatuur afgeleid worden.
Vast staat dat de belastbaarheid van een revaliderende sterk individueel is, dat houdingsreflexen vermoedelijk een sleutelrol spelen bij de zeer krachtige vibratiemethode en dat het opdrijven van de frequentie best zeer geleidelijk gebeurt. Om tot verdere conlusies te kunnen komen, pleitte de spreker voor deskundige begeleiding enerzijds en doorgedreven registratie en ervaringsuitwisseling op het terrein anderzijds.
Naar de hormonale effecten en meer exacte beschrijving van contra-indicaties, blijft verder onderzoek noodzakelijk.