GPS 24satellite

GPS Systemen

GPS staat voor Global Positioning System en is in het leven geroepen en wordt onderhouden door de Amerikaanse overheid. Het was dus in eerste instantie hoofzakelijk bedoeld voor militaire doeleinden .

Het systeem bestaat uit een netwerk van 24 satelietten die rond de aarde draaien. Ieder van deze satellieten draait twee keer per dag in een vaste baan om de aarde en zendt een uniek signaal uit. Met een GPS ontvanger kunnen deze signalen worden opgevangen en verwerkt. Door op een bepaald moment de positie van de satellieten (die zij door de ruimte zenden) te vergelijken met de tijd op het moment van aflezen, kan de ontvanger exact bepalen waar hij zich op dat moment bevindt. Door immers het snijpunt te nemen van minimaal drie satellieten krijg je een bepaald punt op de aardbol , en dat is je huidige positie

De GPS ontvanger ziet alleen de satellieten die op dat moment boven de horizon staan, en dat zijn er normaal minimum een 6-tal . Deze sattelieten zijn altijd en gelijk waar ter wereld te ontvangen .Het GPS systeem vertelt je dus altijd tot op enkele meters nauwkeurig waar je op aarde bent. Steeds wordt de positie opnieuw berekend waardoor het mogelijk is om snelheid, richting en hoogte exact te bepalen. GPS je kan helpen bij het vinden van je lokatie en de richting die je zou moeten volgen om bij een bepaald doel te komen. want , eens een GPS-ontvanger weet waar je bent en waar je naartoe wilt, dan kan hij (mits je beweegt!) bepalen of je in de goede richting verplaatst .

Een GPS is dus zeker geen kompas, maar puur een electronisch hulpmiddel dat door zijn rekencapaciteit ook extra informatie kan geven, zoals snelheid, berekende aankomsttijd, afgelegde afstand, bewogen richting, gemiddelde snelheid , ...

!