Aëroob en anaëroob

Wat betekenen de woorden aëroob en anaëroob?
Elke vorm van bewegen kost “brandstof”. De mens heeft drie soorten brandstof: koolhydraten (suikers), vetten en eiwitten, die tijdens verschillende verbrandingsprocessen kunnen worden gebruikt. Dit verbranden kan zowel met, als zonder zuurstof plaatsvinden. Welk verbrandingssysteem gebruikt wordt, hangt af van de intensiteit van bewegen!

Aërobe verbranding
- brandstof verbranden met zuurstof;
- verbranding van koolhydraten en/of vetten;
- afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare zuurstof.

Anaërobe verbranding
- brandstof verbranden zonder zuurstof;
- verbranding van alleen koolhydraten;
- leidt tot het produceren van lactaat (melkzuur)

De anaërobe drempel tijdens inspanningen
Zoals hierboven vermeldt, bestaan er grofweg twee vormen van verbranding in het lichaam. Wanneer de fysieke activiteit progressief toeneemt zonder dat er rust plaatsvindt, ontstaat er een punt, waarbij het lichaam niet meer op aërobe wijze kan voldoen aan de energiebehoefte. Wanneer de inspanning dan toch blijft toenemen, zorgt het lichaam ervoor dat de energie wel vrijgemaakt wordt, maar dan op anaërobe wijze. Dit punt wordt in de volksmond ook wel anaërobe drempel genoemd. De anaërobe drempel wordt heel vaak genoemd door trainers en sporters, echter de waarde van de drempel is nooit goed bewezen.

!