Borstbanden

Garmin Heart Rate Monitor HRM Tri- HRM Swim Bundle

Garmin

Garmin HRM-Tri

Garmin

Garmin HRM-4 Run

Garmin

Garmin HRM-Swim

Garmin
Bestel
- 10 %

Garmin HRM Run

Garmin
EOL

Garmin HRM2-SS Premium Borstband compleet

Garmin

Garmin Standaard strap

Garmin
Bestel

Garmin elastische premium strap exclusief - zonder zender

Garmin

Garmin HRM2-SS zonder premium strap

Sigma Sport Comfortex elastische band (zonder zender) Polar - Garmin - Wahoo Compatibel

Sigma
!