Visuele gids voor een lactaat analyse

  • Beschrijving

1. De Lactate Scout Start bevat

  • een lactaat analyser 
  • heuptasje
  • teststrips
  • controlevloeistof
  • alcoholdoekjes
  • lancetten
  • prikpen.

 

2. Voor een goede bewaring van deze lactaatstrips is het aangeraden deze te bewaren in de koelkast. Aldus hebben we de garantie dat deze goed blijven tot en met de vervaldata, en zelfs nog na deze vervaldata.

 

3 . Tube met reactive testtstrips. Deze moet op ieder moment dict zijn. Eens open is het aan te raden de teststrips binnen de 90 dagen te gebruiken. Voor de test dient men de strips uit de koelkast te halen en hen 20 a 30 minuten te acclimatiseren met de omgevingstemperatuur.Op de Tube staat een Code  (zie figuur code 16)  die we moeten ingeven in de lactaat analyser voor automatische calibratie.

 

4. Tune me controlevloeistof, dewelke ons zal toelaten de lactate scout de controleren op een correcte ijking, goede werking.

 

5. Voor het starten van een serie lactaat analyses  ( of iedere 10 analyses) is het aangeraden het toestel te controleren. . Pour cela, nous nous déplaçons sur le menu de l'analyseur jusqu'à ce que l'écran que l'on voit sur l'image apparaisse.

 

6.Voor het ijken van de lactate Lactate Scout, dienen we de controlevloeistof te gebruiken. Wat controle vloeistof aanbrengen op een proper en niet  poreus oppervlak.  Nooit de controlevleoistof rechtstsreeks aanbrengen aan een lactaatstrip.

7. We brengen een teststrip aan in de Lactate Scout. Behandel deze strip met zorg zonder de uiteinden vast te nemen. Stop de strip in de lactate scout rekening houdende met de richting van de pijl.

8. Na wat controle vloeistof in contact te hebben gebracht met de strip, zal deze de nodige vloeistof opnemen voor analyse net als het ware een bloeddruppel. Na 15 sec. zal er op het toestel een waarde tevoorschijn komen tussen de 9,5 en 12.  Daarna moet er een O.K op het scherm tevoorschijn komen. Zoniet zal er een foutmelding op het scherm tevoorschijn komen.

9. Voor ieder bloedafname de oorlel reinigen. Druk vervolgens met de vinger op de oorlel zonder de strip aan te brengen ( zie fig.) Eens we een eerste bloeddruppel hebben verkregen, reinigen we terug de oorlel. We drukken nu een 2e maal op de oorlel en we verkrijgen opnieuw een bloeddruppel. We zijn klaar voor een bloedafname.

10. Andere invalshoek van dezelfde bloedafname. Bij de volgende afnames is het niet nodig telkens een prikjeaab de oorlel toe te dienen. Enkel bij grote koude of lange tijdspannes tussen de afnames kan een nieuwe prik nodig zijn.

11. Wij gebruiken van te voren geen enkele substantie om  de doorbloeding  te verhogen (soort Finalgon) voor deze handeling. Wanneer wij steekproeven van bloed van het einde van de basistop verkrijgen, is het veel gemakkelijker om een steekproef van opeenvolgende druppels bloed met een prik alleen maar te verkrijgen. 

12. We naderen nu met de ingang van de lactaatstrip de bloeddruppel tot ze met elkaar in contact zijn. Eens in contact houden we deze positie aan.

 

13. Het contact tussen de ingang van de strip en het bloed onderhouden om de strip de tijd te geven om de hoeveelheid vereist bloed (5 micro liters) voor zijn analyse te absorberen. Het systeem zal een gefluit uitzenden eens het proces  beëindigd. We mogen dan het apparaat terugtrekken.   

14. Men moet vermelden dat in bepaalde situaties van hevige inspanning, het verkrijgen van een significant bloedstaal moeilijk kan blijken wegens de herdistributie van het bloed met de maximuminspanning.

 

15. Het feit dat men maar 5 micro liters bloed voor de analyse nodig  heeft, is een pluspunt voor de Lactaat Scout, ten opzichte van de rest van de apparaten en methoden die allen grotere hoeveelheden bloed vereisen.

16. Nu moeten we enkel nog 15 sec. wachten opdat het cijfer van de laatste analyse op het scherm verschijnt. Bovendien registreert dit toestel dit gegeven met  de dag en het uur van afname. Wij zullen dus, achteraf de resultaten van een test kunnen controleren. Het geheugen van lactaat Lactaat Scout slaat de waarden op van de laatste 250 analyses op.