routeplanner for cycling

Garmin Routeplanner voor Fietsers BeLux

Garmin
Bestel
  • Beschrijving

PLANIFICATEUR D'ITINERAIRES ET NAVIGATION GPS EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG POUR CYCLISTES

De CD “Routeplanner en GPS Navigatie in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg voor fietsers” ( verder in de tekst Routeplanner voor fietsers genoemd) laat toe een route te bepalen op een computer waardoor de gebruiker begeleid wordt bij voorkeur langs fietsvriendelijke wegen. De gebruiker kan nadien de berekende route overdragen naar een Garmin GPS toestel dat hem zal leiden volgens deze route. De routeplanner werkt ook op de GPS zelf: voer een bestemming in op de GPS en hij zal u leiden naar deze bestemming bij voorkeur langs fietsvriendelijke wegen, net als een GPS die in de wagen op weg helpt langs autosnelwegen.

De Routeplanner werd ontwikkeld met gegevens van 4 verschillende bronnen.

De basiskaart is de Navteq detailkaart met alle berijdbare verharde en onverharde wegen, inclusief straatnamen, POI’s, grote waterwegen en landgebruik van dit gebied (o.a. bos, golf, vliegveld, enz). Deze kaart laat toe om ieder gekend straatadres, een gemeente, een restaurant, een bank/biljettenverdeler, een hotel, een shopping center, een hospitaal of een treinstation op te zoeken.

Voor het Groot-Hertogdom Luxemburg (verder in de tekst Luxemburg genoemd) werd eveneens een beroep gedaan op het fietsroutenetwerk opgesteld door de Luxemburgse “Administration des Ponts et Chaussées” (vastgelegd in de wet van 6 juli 1999). Hun routes die nu reeds openstaan voor fietsers, werden met hun specifieke benaming opgenomen. Het fietspadennetwerk van de stad Luxemburg, de vele fietspaden van lokale gemeenten en verbindingswegen vervolledigen het nationale net.

Voor Wallonië werd samengewerkt met de Ravel en de Rando-Vélo routes. De Ravel routes die onder beheer van de Waalse overheid werden ontworpen, lopen grotendeels langs waterwegen of oude spoorweglijnen. Ze zijn relatief vlak en uitsluitend bestemd voor fietsers en wandelaars. De Rando-Vélo routes en de gekozen verbindingswegen gebruiken soms het normale wegennet maar werden geselecteerd op hun toegankelijkheid en geschiktheid voor fietsers. Beide routes worden op de Routeplanner met hun benaming (Ravel of Rv) aangeduid. Omdat de Ravel en Rando-Vélo routes niet in alle regio’s van Wallonië voorkomen, werd het fietsnet hier vervolledigd met voornamelijk kleine wegen. Wanneer, omwille van een heuvelachtig parcours of slechte wegen, er geen andere keuze is, werd voor grotere wegen geopteerd.

Voor Vlaanderen, is het de vereniging “Grote Routepaden” die met de hulp van zijn lokale leden alle fietsroutes heeft getekend. Ook enkele grenswegen langs Wallonië werden door hen geselecteerd en een netwerk van fietsroutes in de Oostkantons werd eveneens door hun bijdrage in kaart gebracht. De routes van “Grote Routepaden” zijn met hun typische markering aangeduid (bvb. Lf38).

De laatste bron van gegevens voor België is het DTM model (Digitaal Terrein Model) van het Nationaal Geografisch Instituut. Dit DTM model laat toe het profiel van de gekozen route op het scherm van de computer te tonen. Dit is heel belangrijk voor heuvelachtige regio’s. Zo kan de fietser zijn route selecteren met een voor hem persoonlijk aangepast klimprofiel.

RouteYou, een bedrijf gespecialiseerd in het aanmaken van digitale routes en routekaarten voor GPS navigatiesystemen, heeft al deze gegevens van Luxemburg, Wallonië en Vlaanderen verzameld en verwerkt naar een Garmin Platform.

De legende die bij elke aanbevolen fietsroute hoort, laat toe deze fietsroutes terug te vinden bij topogidsen en andere publicaties van de hierboven vermelde organisaties. Op sommige sites, zijn er ook de laatste veranderingen. Men kan zo de fietstocht beter voorbereiden, en nadien beter herbeleven. Contactadressen:
-Grote Routepaden, 03-232 72 18 begin_of_the_skype_highlighting              03-232 72 18      end_of_the_skype_highlighting, info@groteroutepaden.be , www.groteroutepaden.be
-Rando-Vélo: www.randovelo.org
-Département du Tourisme (Luxembourg), 352-428 2821, www.ont.lu/bout-fr.html
-Fietsdienst, Brussels Gewest, www.fiets.irisnet.be
-www.topographie.lu (Luxembourg)

Op de basiskaart werden 3 categorieën van routes getekend:
-fietsroutes die aanbevolen zijn door een van de hierboven vermelde organisaties; hun KLEUR is ROOD.
-fietsroutes die niet specifiek aanbevolen zijn, maar die geschikte verbindingswegen zijn voor de fietsers; hun KLEUR is ROZE.
-groene routes, meestal meer geschikt om te wandelen, maar soms geschikt voor mountainbikers; hun KLEUR is GROEN. De groene routes worden vermeden wanneer de optie “Vermijd onverharde wegen” gekozen wordt. De wegbedekking is dikwijls aarde, steengruis of dergelijke.

Elk van deze categorieën heeft zijn eigen voorstelling op de kaart. Weliswaar is de weergave van de wegen afhankelijk van het type Garmin toestel dat men gebruikt.

Deze fietswegen zijn dikwijls paden in een eigen bedding, soms kunnen ze slechts afgebakend zijn door verkeersmarkeringen op de hoofdweg. In andere gevallen –meestal bij kleine wegen- is er helemaal geen specifieke markering (rijstrook).

De Routeplanner is echter niet geschikt voor auto/motorfiets navigatie. Voor deze toepassing dient de City Navigator kaart gebruikt te worden.

Hoe werkt het algoritme van de Routeplanner voor fietsers?

Routeplanner voor fietsers mag in Voetganger of Fietser modus gebuikt worden. Het verschil tussen de twee ligt meestal in de bepaling van de verplaatsingstijd. Het berekeningsalgorithme houdt geen rekening met eenrichtingsstraten en sluit het gebruik van autosnelwegen steeds uit bij de berekening, zelfs indien de optie « snellere tijd » (en « voorkeur geven aan snelwegen ») gekozen wordt. Er wordt trouwens aangeraden altijd “Kortere afstand” als berekeningmethode te kiezen en de schuifbalk van de routeselectie in het midden te plaatsen. Ten slotte, mag geen “vermijd” functies aangevinkt worden, uitgezonderd de instelling «Vermijd onverharde wegen». In dit laatste geval, worden de groene routes VERMEDEN, en GEEN ONVERHARDE WEGEN.

Indien geen fietsweg beschikbaar is tussen 2 punten, zal de keuze vermoedelijk de kortste weg langs het verkeersnet zijn. De routeplanner zal nooit een route langs een autosnelweg voorstellen.

Hoewel het algoritme van de Routeplanner geen rekening houdt met eenrichtingsverkeer voor de wagens, in de weinige gevallen waar de fietser het eenrichtingsverkeer ook moet respecteren, houdt de Routeplanner er dikwijls rekening mee: ofwel in de berekening zelf, ofwel door de aanwezigheid van een alternatieve route zodat de fietser het eenrichtingsverkeerteken kan respecteren.

Wat eenrichtingsverkeer betreft, maar ook in het algemeen wat het gebruik van de Routeplanner betreft, is het de verantwoordelijkheid van de fietser om de lokale verkeersborden te respecteren, daar deze regelmatig gewijzigd worden. In het bijzonder moet de mountainbiker de groene routes niet gebruiken wanneer zij verboden zijn voor fietsers.

Concreet, hoe vertaalt zich dit allemaal voor de gebruiker?
Laten wij veronderstellen dat de fietsmode gekozen wordt. Men selecteert een adres in België of Luxemburg en de Routeplanner bepaalt de route naar de bestemming: eerst de berekening tot het meest nabije punt op het fietsnetwerk langs de normale wegen, nadien langs het fietsnetwerk tot aan het meest nabije punt van het opgegeven adres op het fietsnetwerk, en uiteindelijk tot dit adres langs de normale wegen.

Het is ook mogelijk doorgangspunten te leggen (op de computer met een eenvoudige muisklik).

Hadden wij de berekeningsmodus zonder de optie “Vermijd onverharde wegen” gekozen, dan had de Routeplanner ook groene routes gebruikt.

Wanneer verschillende alternatieven van gelijkaardige “kwaliteit” bestaan, is het aangeraden na te gaan dat de berekende route aan uw verwachtingen beantwoordt en eventueel tussenpunten te zetten om de route te optimaliseren.

Wij nodigen u uit ons elke anomalie te laten geworden die u zou vastgesteld hebben op onze kaart, zij het als gevolg van een verandering aan de wegeninfrastructuur, of van een foutieve verwerking. Gelieve daarvoor onze support website te gebruiken (http://www.garmin.be/mapreporter.html). Dan kunnen onze ingenieurs de gesuggereerde correcties opnemen. De correctie zal deel uitmaken van een volgende update.

!